‘Sürdürülebilir kalkınma örnekleri yaygınlaşsın’

Şirket, altı sermaye ögesi kapsamında yarattığı değeri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkılarını ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Çevresel Ayak İzinin Azaltılması’, ‘İnovasyon ve Dijitalleşme’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘İyi Bir Komşu Olma’ ve ‘İnsan, Uyum ve Şeffaflık’ başlıkları altında paylaştı. Rapor, yedi ayrı paydaş grubu ile yürütülürken, çevreye ve topluma olan etkilerinin büyüklüğünü belirlendi. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz “Bu yıl ilk kez yayınladığımız entegre faaliyet raporumuz ile finansal sonuçlarımızın yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında gösterdiğimiz performansımızı yarattığımız değer ölçeğinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Etkilerini her gün daha fazla hissettiğimiz iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalarımızı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Raporda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global CompactUNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women Empowerment Principles – WEPs) çalışmaları da desteklendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir